VVS-eksperten

VVS-Eksperten

Projektet omfatter udvidelse af lagerbygninger med 5000 m2 og udvidelse af administrationen med 500 m2. Alt udføres som nybyg.

Hallerne er stålspær med dåser og stålplader på tag og facader. Administrationen udføres i let trækonstruktion med stålplader på facader, tagpap på tag, og alt indvendigt udføres i fibergips samt troldtekt på lofterne.