Kronborg

Kronborg

Udskiftning af tagbelægningen. Eksisterende tegltagsten demonteres inkl. lægter.

Nye taglægter med undertag og isolering af taglejlighed udføres, og derefter er der udført nye zinkinddækninger, tagrender og nedløb.
Afsluttet med nye røde tegltagsten.