Bytorv Horsens

Bytorv Horsens

Bytorv Horsens Forside/ Referencer/ Erhverv/ Bytorv Horsens Bytorv Horsens Ombygning af Bytorv Horsens fællesarealer og toiletter. I samarbejde med vores underentreprenører har vi i hovedentreprise udført ombygning og renovering af toiletter. I fællesarealerne er der...
Midtbyskolen

Midtbyskolen

Midtbyskolen Forside/ Referencer/ Erhverv/ Midtbyskolen Midtbyskolen Etablering af ny undervisningsetage i tagkonstruktionen. Eksisterende tagkonstruktion fjernes og nye spær opstilles, derefter etableres en hel etage med 4 moderne klasselokaler, lærerkontorer og...
VVS-eksperten

VVS-eksperten

VVS-eksperten Forside/ Referencer/ Erhverv/ VVS-Eksperten VVS-Eksperten Projektet omfatter udvidelse af lagerbygninger med 5000 m2 og udvidelse af administrationen med 500 m2. Alt udføres som nybyg. Hallerne er stålspær med dåser og stålplader på tag og facader....
Kronborg

Kronborg

Kronborg Forside/ Referencer/ Erhverv/ Kronborg Kronborg Udskiftning af tagbelægningen. Eksisterende tegltagsten demonteres inkl. lægter. Nye taglægter med undertag og isolering af taglejlighed udføres, og derefter er der udført nye zinkinddækninger, tagrender og...